นายสัมฤทธิ์ เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 27 user(s)ว่าที่พันตรีพิฑูรย์ พิลาวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมชาย ปัญญาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการนายประยูร พรมสูตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายการเงินและบุคลากร

ข่าวหนังสือพิมพ์

อาเซียน 10 ประเทศ


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ยินดีต้อนรับ

ยินดีดีต้อนรับ :: สู่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย :: "การเรียนนำหน้า การกีฬาเป็นหัวใจ ระเบียบวินัยดีเด่น เน้นความสัมพันธ์ชุมชน"

นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ให้สัมภาษณ์ช่อง 3 อสมท. เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกัน และให้ความรู้แก่นักเรียนในการเล่นเกม ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต้องจ่ายค่าเรียกเก็บเป็นเงินจำนวนมาก ๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 

 


วันสุนทรภู่ 2557
วันสุนทรภู่ 2557
02-07-2014
  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐น ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมา และ ระลึกถึงคุณงามความดี ตลอดจนคุณค่าผลงานของ่ทาสุนทรภู่ ...

โครงการนักเรียนสุขภาพดี
โครงการนักเรียนสุขภาพดี
02-07-2014
  ที่ หอประชุมรร.อนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ผอ.รร.อนุบาลหนองคาย เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีภาวะทางโภชนาการเกิน ตามโครงการนักเรียนสุขภาพดี คุณครูกัญจนา เจริญสุข ผู้รับผิดชอบโครงการเผยว่า จากการประเมินภาวะทางโภชนาการของทุกเรียนทุกปี ...

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียน รร.อนุบาลหนองคาย
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม วินัยนักเรียน รร.อนุบาลหนองคาย
02-07-2014
    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐น. ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง) ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต๑ เป็นประธานเปิดและให้โอวาสแก่นักเรียน ในงานพิธีเปิดการเข้าค่านส่งเสริมคุณธรรม ...

งานมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ป.6 ปีการศึกษา2556
งานมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ป.6 ปีการศึกษา2556
25-03-2014
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่หอประชุม รร.อนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียน ปัจฉิมนิเทศและวันกตัญญู พร้อมมอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
07-03-2014
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย โดยผู้อำนวยการสัมฤทธิ์ เจริญดี และคณะ ได้วางพวงมาลาในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ และอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ณ หน้าศาลากลาง(หลังเก่า) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งจังหวัดหนองคาย ได้จัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อระหว่างวันที่ ...

โครงการนิทรรศการกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โครงการนิทรรศการกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
07-03-2014
๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ ๙.๐๐น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ดร.ประกอบ กุลเกลี่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด นิทรรศการกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง ปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต ...

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
07-03-2014
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
07-03-2014
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย  ปีการศึกษา  2555                   การเยี่ยมบ้านนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน  ...

ผู้บริหาร
02-08-2013
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประวัติ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี    ชื่อ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เกิด วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ที่อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย การศึกษา ปริญญาตรี ...

ประวัติโรงเรียน
20-12-2012
ประวัติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนอนุบาลหนองคาย  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2510  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา   เดิมตั้งอยู่ที่  ต.มีชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  ...

5 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
31/05/14 20:48» เรื่องจ่ายเงินเพิ่มของอนุบาล 2..
22/05/14 21:54» ได้ข่าวมาว่า 23/5/57 โรงเรียนทั่วประเทศหยุด..
30/04/14 10:06» ซื้อหนังสือวันไหนบ้างคะ..
24/04/14 17:12» กำหนดวันเปิดเรียน..
24/04/14 12:43» เด็กเก่าขึ้น ป1 ต้องทำอย่างไรบ้างคะ..
04/04/14 16:23» ผลสอบ nt กับ las จะประกาศเมื่อไหร่ค่ะ..
02/04/14 10:30» ผลสอบห้อง 1/8..
31/03/14 10:48» รอผลสอบภาคเรียนที่2 ห้องป.1/8 ประกาศวันไหนคะ..
29/03/14 14:29» ผลสอบ1/8ในเว็ปไม่มี..
28/03/14 21:41» ผลสอบ ป 3ฝ4..
27/03/14 15:32» ผลสอบปี 57..
26/03/14 11:32» ค่าเทอม..
18/03/14 11:19» ประกาศผลสอบเข้าห้องคิง วันไหนคะ..
14/03/14 13:34» สมุดพกนักเรียน..
13/03/14 16:17» ประกาศผลสอบ ที่จะได้สอบเข้าห้อง คิง..
24/02/14 16:25» ผลสอบห้องเรียนพิเศษ..
24/02/14 12:23» ประกาศผลสอบเข้า IP ป1..
25/11/13 11:16» ข้อมูลบุคลากร..
14/11/13 10:59» สอบภามหลักสูตร ป.1 EP..
12/11/13 15:17» ครูชาวต่างชาติ..
11/10/13 11:01» ผลสอบปี 2556..
10/10/13 23:52» ผลสอบปี56..
10/10/13 19:33» ผลสอบปี 2556..
29/08/13 14:13» ปัญหาการตัดผมนักเรียน..
05/07/13 11:41» การเรียนพิเศษ..


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย43000
โทรศัพท์ 0-4241-1051 โทรสาร 0-4241-1051
email: aduny_wap@hotmail.com
  Copyright©2014 anubannk.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม