นายกฤศภณ หล้าวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 1 user(s)ว่าที่พันตรีพิฑูรย์ พิลาวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมชาย ปัญญาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการนายประยูร พรมสูตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายการเงินและบุคลากรนายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย.......

ข่าวหนังสือพิมพ์

อาเซียน 10 ประเทศ


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
หมวด: ภาพสไลด์
แสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย
21-03-2016 เข้าชมแล้ว: 2308

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบระเบียนผลการเรียน
ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ภายใต้ชื่อ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย43000
โทรศัพท์ 0-4241-1051 โทรสาร 0-4241-1051
email: aduny_wap@hotmail.com

  Copyright©2017 anubannk.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม