นายกฤศภณ หล้าวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 1 user(s)ว่าที่พันตรีพิฑูรย์ พิลาวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมชาย ปัญญาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการนายประยูร พรมสูตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายการเงินและบุคลากรนายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย.......

ข่าวหนังสือพิมพ์

อาเซียน 10 ประเทศ


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
20-12-2012 เข้าชมแล้ว: 7431

ประวัติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนอนุบาลหนองคาย  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2510 
สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา
 
เดิมตั้งอยู่ที่  ต.มีชัย  อ.เมือง  จ.หนองคาย  มีเนื้อที่  8  ไร่
ปัจจุบัน

ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการเลขที่ 239 ม.1  บ้านดอนดู่
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  ย้ายมาเมื่อปี  พ.ศ. 2530 
มีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร่
ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 49 ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งหมด 2115 คน
 


หมวด: เกี่ยวกับโรงเรียน
นักเรียนได้คะแนน O-NETเต็ม 100
ประวัติโรงเรียน
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย43000
โทรศัพท์ 0-4241-1051 โทรสาร 0-4241-1051
email: aduny_wap@hotmail.com

  Copyright©2017 anubannk.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม