นายกฤศภณ หล้าวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 2 user(s)นายกฤศภณ หล้าวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน


ข่าวหนังสือพิมพ์

อาเซียน 10 ประเทศ


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
หมวด: งานกิจการนักเรียน
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
07-03-2014 เข้าชมแล้ว: 17495

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย ปีการศึกษา 2555การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน
โดยมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน พร้อมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองคายจึงจัดให้มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ขึ้น
เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกันอันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมวด: งานกิจการนักเรียน
»วันสุนทรภู่ 2557
02-07-2014
»งานมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ป.6 ปีการศึกษา2556
25-03-2014
»ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
07-03-2014
»โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
07-03-2014
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย43000
โทรศัพท์ 0-4241-1051 โทรสาร 0-4241-1051
email: aduny_wap@hotmail.com

  Copyright©2019 anubannk.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม