นายกฤศภณ หล้าวงศา
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 1 user(s)ว่าที่พันตรีพิฑูรย์ พิลาวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมชาย ปัญญาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการนายประยูร พรมสูตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายการเงินและบุคลากรนายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่าย.......

ข่าวหนังสือพิมพ์

อาเซียน 10 ประเทศ


  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
โครงการนิทรรศการกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
07-03-2014 เข้าชมแล้ว: 2124

๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ ๙.๐๐น. ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ดร.ประกอบ กุลเกลี่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑
ให้เกียรติเป็นประธานเปิด นิทรรศการกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเอง
ปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่อนาคต ดำรงชีวิตอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข

 


หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
»โครงการนักเรียนสุขภาพดี
02-07-2014
»โครงการนิทรรศการกิจกรรมชมรมโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
07-03-2014
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย43000
โทรศัพท์ 0-4241-1051 โทรสาร 0-4241-1051
email: aduny_wap@hotmail.com

  Copyright©2017 anubannk.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม